Documents Curs 17-18

En aquesta pàgina hi anirem penjant els documents generals de l’Agrupament:

Curs 2017/18

DOCUMENTS INICI DE CURS

1. Fitxa Mèdica Curs 2017-18

2. Consentiment Online Curs 2017-18

3. Carta Alfa Curs 2017-18

4. Llista monitors 2017-18

5. Calendari Curs 2017-18

6. Quota 2017-18

7. Sol·licitud beca Campaments Nadal 2017

8. Inscripció Campaments de Nadal 2017

 

Anuncis