Ròvers

La branca de Ròvers reuneix joves d’entre 17 i 20 anys. Som els més grans de l’agrupament, i constituïm clans per tal d’assolir uns objectius comuns. El clan és cadascun dels grups de ròvers del mateix any de naixement, cadascun dels quals tindrà un/a Conseller/a (o més d’un).

img_20170314_223527(1)(1)

La primera etapa Ròver rep el nom de Novells, i en ella els objectius principals són la cohesió de grup i el progrés personal dins del mateix. Es valora que l’escolta adquireixi un esperit crític i de servei davant la societat.

En la segona etapa, que anomenem Companys, el valor del servei esdevé el centre de l’activitat ròver. S’intenta que els i les joves visquin l’experiència del servei, sigui de forma individual o col·lectiva (segons les possibilitats que hi hagi).

A l’etapa ròver es fa el Codi de Clan, un compromís del grup, que es reforça amb la Promesa Ròver, un pas de compromís individual.img_20170314_223459(2)

Durant l’any, la branca de Ròvers participa al màxim de les activitats del cau, fent palesa la seva presència i col·laboració en l’agrupament. El clan i el seu conseller/a es reuneixen setmanalment, intentant fer coincidir aquestes trobades amb el cau dels dissabtes, sempre que la disponibilitat de la majoria dels seus membres ho permeti.

Els Ròvers ens identifiquem amb la camisa marró clar, i el nostre foulard és taronja amb el ribet negre.

El lema de Ròvers és: Servim!